2015-12-11

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. (Ew. Łuk. 11:3,4)

  na Wschód:

Strach
- Ela Dziewońska -