2015-12-18

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. (Ew. Łuk. 15:22-24)

  na Południe:

Ojcem być
- Ela Dziewońska -
  na Wschód:

Cud
- Iwona Sochacka -