2016-01-29

Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. (1 Kor. 1:7-10)

  na Południe:

Wspólnota chrześcijańska
- Dagmara Królak -
  na Wschód:

Chrzest
- Beata Szokalewicz -
  góra Objawień:

Przy akompaniamencie kitary
- Daniel Kaleta -