2016-02-19

Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. (Dz. Ap. 17:30,31)

  na Południe:

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (2)
- Maciej Nawrocki -
  na Zachód:

Puszczanie płazem
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Król jest nagi
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Kupieni z ziemi
- Daniel Kaleta -