2016-03-25

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Filip. 4:5-7)

  na Północ:

Wielkanoc oczami Prusa
- Beniamin Pogoda -
  na Południe:

Nasza siła
- Justyna Miller -
  na Zachód:

Majdanek
- Łukasz Miller -
  na Wschód:

Okudżawa
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Wizja trzech lub raczej dwóch aniołów
- Daniel Kaleta -