2016-04-01

Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. (1 Kor. 15:42-44)

  na Północ:

Chleba naszego powszedniego
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Znajdź swój nowotwór
- Łukasz Miller -
  na Zachód:

Muzyka chrześcijańska i światowość
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Nie tylko Bułat...
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Mieszkańcy ziemi
- Daniel Kaleta -