2016-04-29

Co za przewrotność! Czyż można garncarza stawiać na równi z gliną? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: Nie uczynił mnie, i garnek rzec o tym, co go ulepił: Nie ma rozumu? Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. (Iz. 29:16-18)

  na Północ:

Jeśli na piasku... (1)
- Samuel Królak -
  na Wschód:

Zbudujmy dom na skale
- Dagmara Królak -
  na Wschód:

Zaproszenie na koncert
- Basia Honkisz -
  góra Objawień:

Bojaźń i chwała
- Daniel Kaleta -