2016-05-13

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc ze świątyni i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. Sela.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.
(Psalm 20:2-5)

  na Południe:

Jaki masz plan?
- Jan Dziewoński -
  na Zachód:

Stróż je chleb we wrotach Edenu
- Samuel Królak -
  na Wschód:

Szkoda...
- Daniela Nawrocka -
  na Wschód:

Jestem lepszy
- Ela Dziewońska -