2016-05-20

... i mówili do całej społeczności Izraelitów: Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich! (4 Mojż. 14:7-9)

  na Północ:

Ile lat trwał wiek sędziów? (1)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Tajemnica drzewek Jozuego
- Kasia Śmiałkowska -