2016-07-22

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. (Obj. 21:1-4)

  na Północ:

Nicea
- Olivier Kwarciak -
  na Południe:

Sara na dworze faraona (1)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Latem
- Ela Dziewońska -
  na Wschód:

Dobroczynność na placu zabaw
- Kasia Śmiałkowska -