2016-09-30

On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. (Kol. 1:17-19)

  na Północ:

Ustrój kościoła (1) – zbór Boży
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Wrażliwość
- Michał Targosz -
  na Wschód:

„Miło widzieć, że się pani uśmiecha”
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Droga przez las
- Romek Kopak -