2016-10-28

Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (Hebr. 12:22-24)

  na Północ:

Metody organizowania się zborów Badaczy Biblii
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Rzym 312
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Nauka (?) porządku
- Romek Kopak -
  na Wschód:

Skąd i jacy jesteśmy
- Ela Dziewońska -