2013-05-10

Czy możecie (…) być ochrzczeni tym chrztem, którym Ja jestem ochrzczony?
Odpowiedzieli mu: Możemy.

(Mar. 10:38,39)

Kiedy Bóg dotyka się człowieka w tak szczególny sposób, nie pozostawia mu wyboru. Wtedy, w dniu Zielonych Świąt, spełniło się to, co zapowiedział im ich ukochany nauczyciel. Boża obietnica stała się rzeczywistością. A co zmieniło się w ich życiu? Od tej pory już nigdy nie pomyśleli o tym, żeby znów łowić ryby. Od tej pory szli prowadzeni jakąś nieznaną siłą. Wiedzieli, co mają mówić i gdzie mają pójść. A na pytanie: „Czy mi wystarczy sił?” Duch odpowiadał im: „Wystarczy”. Aż do śmierci.

„Czy możecie być ochrzczeni tym chrztem?”

Szawuot (Święto Tygodni, Piędziesiątnica) przypada w tym roku na 15 maja.

  na Północ:

Boskie ucho
- Michał Targosz -
  na Południe:

Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam
- Basia Honkisz -
  na Zachód:

Era cyfryzacji
- Jan Dziewoński -
  na Wschód:

Szklane domy
- Marcin Małysz -
  góra Objawień:

Łaska i pokój
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Gdzie odbył się cud Pięćdziesiątnicy?
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Decyzja należy do ciebie
- Piotr Zabój -