2013-06-14

… którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego… (Hebr. 6:4-5)

Mamy mały jubileusz – to już X edycja wirtualnych spotkań na ePatmos.pl. Niech przepiękna tyrada z Listu do Hebrajczyków, podkreślająca wyjątkowość doznań dostępnych jedynie dla Bożych dzieci, stanie się zachętą do dalszego poznawania Jedynego Prawdziwego.

Kontekst tych słów (Hebr. 6:6) jest jednak niepokojący, bo pokazuje, jak blisko jest z „nieba” do „piekła”. Jak to możliwe, by ocierać się o cudowności przyszłych obietnic, doświadczać niebieskich darów, a jednak ostatecznie wzgardzić nimi i je wszystkie odrzucić? Czy nie prowadzi do tego  zaniechanie i marazm?

Smutno jest patrzeć na wilka morskiego, który zatracił potrzebę opuszczania tawerny, albo na chrześcijanina, który nie ma ducha zaangażowania. Podobno nasze ciała wykorzystują jedynie ułamek posiadanego potencjału – czy możemy pozwolić sobie na podobne proporcje w obszarze duchowości? Czy nie zmierzamy wtedy do stanu, którego Pan nienawidzi?

  na Północ:

Jedyny prawdziwy Bóg
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Wykłady nie są najważniejsze
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Czy człowiek został stworzony do nieśmiertelności?
- Katarzyna Nowak & Krzysztof Fijałkowski -
  na Wschód:

Żeglujże, żeglarzu!
- Dorota Zalitacz -
  góra Objawień:

Uczynki nikolaitów
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Warto obejrzeć: Imagine
- Ela Dziewońska -