2013-06-21

Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy [o Tym], którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Ew. Jana 10:34-36 [BT]

Zwrotem „lubię historię” rozpoczyna się jeden z tekstów dzisiejszej edycji. Inni autorzy prawdopodobnie także ją lubią, bo oprócz refleksji na temat sentencji wypowiedzianych przez ważne dla dziejów ludzkości postaci możemy przeczytać także o początkach narodu izraelskiego oraz starożytnej Smyrnie. Nie zawsze łatwo jest pojąć sens opowiadanych przez Biblię historii, ale lepiej wówczas myśleć, że po prostu są trudne, niż negować ich sens, bo Pisma nie można odrzucić. Częstotliwość powtórzeń i ostrzeżeń wskazuje także na wagę prawdy, że Jezus jest Synem Bożym.

Czasami, aby lepiej uchwycić sens słów, dobrze jest porównywać, jak są one tłumaczone w innych przekładach Biblii. Dymki z wersetami na ePatmos.pl prezentują tekst według Biblii Gdańskiej.

  na Północ:

Ojciec i Syn
- Piotr Litkowicz -
  na Południe:

Cichy bohater
- Olivier Kwarciak -
  na Zachód:

Piasek na podłodze
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Dyktator musi umrzeć
- Marcin Małysz -
  góra Objawień:

Smyrna – myrra
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Warto posłuchać: Leopold Kozłowski, Rodzynki z migdałami 2004.
- Ela Dziewońska -