2013-07-12

A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.Mat. 8:2-3

  na Północ:

Uzdrowienie
- Violetta Kaleta-Szegidewicz -
  na Południe:

Tabita
- Marta Honkisz -
  na Zachód:

Herod – król żydowski?
- Piotr Zabój -
  na Wschód:

Synku
- Marek Iwaniak -
  góra Objawień:

Imię i szata
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Chór jako muzyczny superorganizm
- Marta Kaleta -