2013-07-19

Złożyłem w Panu całą nadzieję; On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.Psalm 40:2-3 (BT)

  na Północ:

Czekaj!
- Łukasz Miller -
  na Południe:

Dwie mile
- Iwona Dąbek -
  na Zachód:

Tarcza Dawida
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Psalm 3
- Andrzej Dąbek -
  góra Objawień:

Otwarte drzwi bratniej miłości
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

10 Słów. Syloe w Tykocinie
- Krystian Siewniak -
  zatoka Wiadomości:

Syloe - Białystok 2013