2013-08-02

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. 2 Piotra 1:16-18

  na Północ:

Pięć rozsądnych dziewczyn
- Daniel Iwaniak -
  na Południe:

Niedosyt
- Eunika Dziewońska -
  na Zachód:

W pustyni czy w puszczy?
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Głód
- Marta Kaleta -
  góra Objawień:

Wachlarz postaw
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Wachlarz postaw
- Basia Honkisz -