2013-08-16

(...) Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. (Rzym. 3:22-24)

  na Północ:

Czytać z szerszym kontekstem
- Piotr Kubic -
  na Południe:

Kobieta z cudu
- Marta Honkisz -
  na Zachód:

Kochajmy się mądrze
- Iwona Dąbek -
  na Wschód:

Widziałeś go już!
- Daniel Kaleta -
  góra Objawień:

Orbity chwały
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Dziwny finał
- Daniel Kaleta -