2013-09-06

Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. (Jana 4:11-14).

  na Północ:

Rozmowa w Sychar
- Jola Stanisz -
  na Południe:

Odpocząć
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Smaczny kąsek od klatecznika
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Wakacyjne czytanie Biblii
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Kryształowe morze
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Mój rower
- Ela Dziewońska -