2013-09-13

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. (Hebr. 11:1-3).

  na Północ:

Sara
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Wierni Bogu
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

Teruah
 
  na Wschód:

Wolność jest sztuką
- Dorota Zalitacz -
  góra Objawień:

Cztery zwierzęta
- Daniel Kaleta -