2013-09-20

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. (Efez. 1:7-10).

  na Północ:

Zadośćuczynienie za aniołów
- Samuel Królak -
  na Południe:

Brak owoców czy obarczenie innych winą?
- Jola Stanisz -
  na Wschód:

Szopka bez gwiazdki
- Daniel Kaleta -
  góra Objawień:

Osiem razy święty
- Daniel Kaleta -