2013-10-04

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. (1 Mojż. 1:1-5).

  na Północ:

Tohu wa-bohu
- Kasia Śmiałkowska -
  na Południe:

Invictus
- Olivier Kwarciak -
  na Zachód:

Dobra czytanka
- Marta Kaleta -
  na Wschód:

Dygresja
- Michał Targosz -
  góra Objawień:

Zapieczętowana księga
- Daniel Kaleta -