2013-10-25

I ujrzałem między tronem z czterema Istotami żyjącymi a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął <księgę>. A kiedy wziął księgę, cztery Istoty żyjące i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. (Obj. 5:6-10).

  na Południe:

I ty możesz zostać maratończykiem
- Eunika Dziewońska -
  na Zachód:

Przetoczenie krwi
- Basia Honkisz -
  na Wschód:

Zagniewany na śmierć
- Krzysztof Nawrocki -
  góra Objawień:

Krew Baranka
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Niekoniecznie trzeba to oglądać
- Daniel Kaleta -