2013-11-01

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie! (Łuk. 10:36-37).

  na Północ:

W drodze z Jerozolimy do Jerycha
- Jola Stanisz -
  na Południe:

Ojcowska troska
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Co w człowieku się kryje
- Michał Targosz -
  góra Objawień:

Rogi i oczy
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Magda.lena Frączek
- Korneliusz Fil -