2017-02-17

W tobie, Panie, szukałem schronienia, Obym nigdy nie doznał wstydu!
Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!
Nakłoń ku mnie ucho swoje, Śpiesznie ocal mnie!
Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić!

(Ps. 31:2,3)

  na Północ:

By nie mieć wyrzutów sumienia
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Polowanie na czarownice
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości | Recenzja:

Uwaga na tytuły!
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-02-10

A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. (Obj. 15:3,4)

  na Południe:

Co wydarzyło się po 65 latach? (2)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Czy Bóg jest Bogiem porządku... (2)
- Remigiusz Kasprzykowski -
  na Wschód:

Słowa z przeszłości
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Pieśń Mojżesza i Baranka
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości | Recenzja:

Czy ciąg dalszy nastąpi?
- Beniamin Pogoda -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-02-03

Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (Mat. 24:21,22)

  na Północ:

Ucisk, jakiego nie było i już nie będzie
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Co wydarzyło się po 65 latach? (1)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Czy Bóg jest Bogiem porządku... (1)
- Remigiusz Kasprzykowski -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-01-27

Słuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu! (Joel 1:2,3)

  na Północ:

Najpierw, potem, razem
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Pamiętać ale jak?
- Małgorzata Kubic -
  na Wschód:

Nie zabraniajcie
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Gitarzyści nad morzem
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (2 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -