2017-01-20

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej [synagogą] Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków,i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał. (Dz.Ap. 6:8-10)

  na Północ:

Opowieści betlejemskie (2)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Rozterki osoby publicznej
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Stefania
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-01-13

Tak mówi Pan Zastępów: Ogarnęła Mnie zazdrość wielka o Syjon i zapłonąłem wielką żarliwością o niego. Tak mówi Pan: Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana Zastępów – górą świętą. (Zach. 8:2,3)

  na Północ:

Opowieści betlejemskie (1)
- Samuel Królak -
  na Wschód:

„Skok rozwojowy”
- Piotr Kubic -
  góra Objawień:

Kolejny wielki znak na niebie
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości | Recenzja:

„Triumf Nasion”
- Romek Kopak -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2016-12-30

Dawid uciekł stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. Kiedy dowiedzieli się o tym jego bracia i cała rodzina jego ojca, udali się do niego. Zgromadzili się też wokół niego wszelkiego rodzaju uciśnieni i ci, którzy ścigani byli przez wierzycieli, i ci, którym było ciężko na duszy, a on stał się dla nich przywódcą. Tak przyłączyło się do niego około czterystu ludzi. (1 Sam. 22:1,2)

  na Południe:

Jaskinia schronienia
- Krystian Dąbek -
  na Zachód:

Prawo Zakonu a Prawo o Ruchu Drogowym
- Romek Kopak -
  Zatoka Wiadomości | Informacja:

Koncert Noworoczny
- Chór Syloe -
  Zatoka Wiadomości | Recenzja:

Człowiek, którego warto poznać
- Małgorzata Bywalec -

2016-12-23

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, [tak] pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. (1 Tes. 4:13-17)

  na Północ:

Wyraz
- Michał Targosz -
  na Południe:

Kłamstwa czy ochrona?
- Krystian Dąbek -
  na Wschód:

Świętowanie
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Dwa sierpy
- Daniel Kaleta -

2016-12-16

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. (1 Kor. 13:9-12)

  na Północ:

„Cząstkowa jest nasza wiedza...”
- Beniamin Pogoda -
  na Południe:

Trudne rozstania
- Krystian Dąbek -
  na Zachód:

Biegun w ziemi Nod
- Kasia Śmiałkowska -
  góra Objawień:

Na białym obłoku
- Daniel Kaleta -