2016-12-09

Oto ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. (1 Kor. 15:51-54)

  na Północ:

Czy wszyscy będziemy przemienieni?
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Stara czy nowa szata?
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Błogosławiona zapałka
- Daniel Kaleta -

2016-12-02

Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża - mówi Pan. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki! Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca - jego imię Pan Zastępów - a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? - mówi twój Bóg. (Iz. 54:1-6)

  na Południe:

Co mówi Biblia o leczeniu niepłodności?
- Basia Honkisz -
  na Zachód:

Nad niebiańską rzeką
- Kasia Śmiałkowska -
  góra Objawień:

Błogosławieństwo dla umarłych
- Daniel Kaleta -

2016-11-25

Proście o pokój dla Jeruzalemu!
Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!
Pokój niech panuje w murach twoich, a spokój w twoich pałacach!
Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju.
Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego.

Psalm 122:7-9

  na Południe:

Charyzmatycy i charyzmaty
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Zasady prowadzenia uczciwej polemiki
- Levi Hedges -
  na Wschód:

Proście o pokój dla Jeruzalemu
- Małgorzata Iwaniak -

2016-11-11

Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. (1 ks. Mojżeszowa 1:10-12)

  na Północ:

Ustrój kościoła (5) - (Nie)śmiała próba wyciągnięcia wniosków
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Żydowskie spojrzenie na inżynierię genetyczną
- Akiva Wolff -
  na Wschód:

Hineni, hineni – Otom ja!
- Daniel Kaleta -

2016-11-04

Każdy miał obdarzyć wolnością swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicę Hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego, Judejczyka, jako niewolnika.
Wszyscy dostojnicy i ludzie, którzy zawarli umowę, zgodzili się wypuścić na wolność każdy swego niewolnika lub niewolnicę i nie zmuszać ich więcej do służby u siebie. Wyraziwszy zgodę, wypuścili ich na wolność.
Potem jednak zmienili zdanie i sprowadzili niewolników i niewolnice, których obdarzyli wolnością, zmuszając, by się stali znów niewolnikami i niewolnicami.
(Jer. 34:9-11)

  na Południe:

Bliżej szczęścia
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Nauka porządku – relacja z frontu
- Romek Kopak -
  góra Objawień:

Pokłon przed obrazem bestii
- Daniel Kaleta -