2016-10-28

Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (Hebr. 12:22-24)

  na Północ:

Metody organizowania się zborów Badaczy Biblii
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Rzym 312
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Nauka (?) porządku
- Romek Kopak -
  na Wschód:

Skąd i jacy jesteśmy
- Ela Dziewońska -

2016-10-21

Lecz piętnastego dnia siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez siedem dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w ósmym dniu będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez siedem dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić, Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (3 Mojż. 23:39-43)

  na Południe:

Gwiazda między liśćmi
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

„Nadjeżdża powolny pociąg”
- Daniel Kaleta -
  góra Objawień:

Wino zapalczywości w kielichu gniewu
- Daniel Kaleta -

2016-10-14

Paweł, zszedłszy na dół, przypadł do niego i wziął go w ramiona: Nie trwóżcie się – powiedział – bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtu. Potem wyruszył w drogę. A chłopca [obecni tam] odprowadzili żywego i doznali niemałej radości. My zaś, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. (Dzieje Apostolskie 20:10-13)

  na Północ:

Ustrój kościoła (3) – Sposoby łączenia się zgromadzeń
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Cały czas na nogach (2)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Dosadność
- Ela Dziewońska -

2016-10-07

Zaiste, oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście, wyglądałem światłości, a nastała ciemność. Moje wnętrzności burzą się i nie mogą się uspokoić, każdy dzień przynosi mi utrapienie. Chodzę sczerniały, ale nie od słońca; powstałem na zgromadzeniu i krzyczałem o pomoc. (...) Moja lutnia stała się pieśnią żałobną, a mój flet głosem płaczących. (Ijob 30:26-31)

  na Północ:

Ustrój kościoła (2) – organizacja zgromadzenia lokalnego
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Cały czas na nogach (1)
- Samuel Królak -
  na Wschód:

Brak słów
- Ela Dziewońska -

2016-09-30

On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. (Kol. 1:17-19)

  na Północ:

Ustrój kościoła (1) – zbór Boży
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Wrażliwość
- Michał Targosz -
  na Wschód:

„Miło widzieć, że się pani uśmiecha”
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Droga przez las
- Romek Kopak -