2016-09-16

W owym dniu Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie będą więcej polegać na tym, który ich bije, ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela. Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego. Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. (Iz. 10:20-22)

  na Północ:

Dusza po śmierci (2)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Różdżka na pobojowisku
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Zatrzymaj się na chwilę
- Daniel Kaleta -

2016-09-02

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. (1 Jana 2:15-17)

  na Południe:

Pokusy
- Piotr Zabój -
  na Zachód:

Lato na pograniczu
- Iwona Dąbek -

2016-08-19

Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i położył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody połączą się przeciw niemu. (Zach. 12:1-3)

  na Północ:

Opowiedzieć proroctwo
- Piotr Kubic -
  na Północ:

Ogólne spostrzeżenia związane z proroctwami
- Piotr Kubic -

2016-08-05

Wszystko widziałem za marnych dni moich: tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje. Nie bądź do przesady sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam sobie zgotować zgubę? (Kazn. Sal. 7:15,16)

  na Południe:

Sara na dworze faraona (3)
- Samuel Królak -