2016-07-29

Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. (1 Mojż. 12:1-3)

  na Południe:

Sara na dworze faraona (2)
- Samuel Królak -

2016-07-22

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. (Obj. 21:1-4)

  na Północ:

Nicea
- Olivier Kwarciak -
  na Południe:

Sara na dworze faraona (1)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Latem
- Ela Dziewońska -
  na Wschód:

Dobroczynność na placu zabaw
- Kasia Śmiałkowska -

2016-06-10

Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!
Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje!
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.
Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe.
Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję.
(Ps 37:3-7)

  na Północ:

Ile lat trwał wiek sędziów? (3)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Komu zaufać
- Basia Honkisz -

2016-06-03

 Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy [o Tym], którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. (Ew. Jana 10:34-38)

  na Północ:

Ile lat trwał wiek sędziów? (2)
- Samuel Królak -

2016-05-20

... i mówili do całej społeczności Izraelitów: Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich! (4 Mojż. 14:7-9)

  na Północ:

Ile lat trwał wiek sędziów? (1)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Tajemnica drzewek Jozuego
- Kasia Śmiałkowska -

2016-05-13

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc ze świątyni i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. Sela.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.
(Psalm 20:2-5)

  na Południe:

Jaki masz plan?
- Jan Dziewoński -
  na Zachód:

Stróż je chleb we wrotach Edenu
- Samuel Królak -
  na Wschód:

Szkoda...
- Daniela Nawrocka -
  na Wschód:

Jestem lepszy
- Ela Dziewońska -