2016-05-06

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. (Mat. 7:26,27)

  na Północ:

Jeśli na piasku... (2)
- Samuel Królak -
  Zatoka Wiadomości:

Zielone Świątki z Ewangelią
- Piotr Kubic -
  Zatoka Wiadomości:

Jak wygląda Raj
- Ela Dziewońska -
  Zatoka Wiadomości:

„…trochę drogi już za nami…”
- Piotr Kubic -

2016-04-29

Co za przewrotność! Czyż można garncarza stawiać na równi z gliną? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: Nie uczynił mnie, i garnek rzec o tym, co go ulepił: Nie ma rozumu? Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. (Iz. 29:16-18)

  na Północ:

Jeśli na piasku... (1)
- Samuel Królak -
  na Wschód:

Zbudujmy dom na skale
- Dagmara Królak -
  na Wschód:

Zaproszenie na koncert
- Basia Honkisz -
  góra Objawień:

Bojaźń i chwała
- Daniel Kaleta -

2016-04-22

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. (Iz. 42:5-7)

  na Północ:

Myśl na Paschę
 
  na Wschód:

Modlitwa i westchnienie
- Beniamin Pogoda -

2016-04-15

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje.
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje.
Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
(Jan. 21:15-17)

  na Północ:

Szatan
- Łukasz Miller -
  na Wschód:

Gdyby...
- Małgorzata Filipek -

2016-04-01

Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. (1 Kor. 15:42-44)

  na Północ:

Chleba naszego powszedniego
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Znajdź swój nowotwór
- Łukasz Miller -
  na Zachód:

Muzyka chrześcijańska i światowość
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Nie tylko Bułat...
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Mieszkańcy ziemi
- Daniel Kaleta -