43% WSZYSTKICH ŻYDÓW MIESZKA W IZRAELU

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 20 kwietnia 2018

Tuż przed 70 rocznicą ogłoszenia niepodległości izraelskie Centralne Biuro Statystyczne ogłosiło, że liczba ludności w kraju wynosi 8 842 000, z czego 74,5% to Żydzi.

Żydów jest około 6 589 000, a Arabów – około 1 849 000 (20,9% ludności). Około 404 000 obywateli to członkowie innych grup etnicznych i nie-arabscy chrześcijanie.

W ciągu ostatniego roku urodziło się w przybliżeniu 177 000 dzieci; 41 000 Izraelczyków zmarło, przybyło 28 000 imigrantów. Liczba mieszkańców wzrosła o 1,9% i jeśli nadal będzie się zwiększać w podobnym tempie, w 2048 r., w stulecie swojego istnienia, Izrael osiągnie 15,2 mln mieszkańców.

W 1948 r. w Izraelu było jedynie 806 000 osób, mniej niż jedna dziesiąta obecnej liczby. W tamtym czasie na świecie żyło 11,5 mln Żydów i jedynie 6% miesszkało w Izraelu. Obecnie ocenia się, że Żydów na świecie jest 14 511 000 i 45% z nich mieszka w Izraelu.

W czasie zakładania państwa istniały jedynie trzy miasta o liczbie mieszkańców przewyższającej 100 000. Obecnie jest ich 15.

Dzietność w Izraelu wynosi 3,11 na kobietę – co jest najwyższym współczynnikiem w krajach zachodnich. W krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wynosi on około 1,7 dzieci na kobietę, a drugi na świecie kraj pod tym względem do Meksyk – 2,2 dzieci na kobietę.

W 1949 r. oczekiwana długość życia kobiet w Izraelu wynosiła 67,6 dla kobiet i 64,9 dla mężczyzn. Pod koniec roku 2016 liczby te wyniosły 84,2 dla kobiet i 80,6 dla mężczyzn.


Na podstawie:
timesofisrael.com - At 70, Israel’s population is 8.842 million, 43% of world Jewry

Następny | Poprzedni