CZESKI PARLAMENT UZNAŁ JEROZOLIMĘ ZA STOLICĘ IZRAELA

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 16 czerwca 2017

W maju, w Dzień Jerozolimy, parlament Republiki Czeskiej zatwierdził uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela; członkowie parlamentu wezwali rząd do przyjęcia tego samego stanowiska i zaprzestania finansowania UNESCO.

Parlament wykonał ten krok w dniu, kiedy świętowano 50-tą rocznicę zjednoczenia Jerozolimy pod suwerenną władzą Izraela. Republika Czeska postanowiła ponadto potępić UNESCO w odniesieniu do jego niedawnych rezolucji wymierzonych przeciwko Izraelowi. Rezolucję poparło 112 spośród 156 członków.

Po głosowaniu w praskiej katedrze św. Wita miało miejsce specjalne spotkanie, w którym uczestniczył czeski minister kultury Daniel Herman, a także setki Żydów i chrześcijan.

Parlament podjął swoją decyzję dzięki staraniom Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej w Jerozolimie, największej organizacji chrześcijańskich syjonistów na świecie; jej przedstawiciel w Czechach od kilku miesięcy działał w kierunku przekonania członków parlamentu, by zatwierdzili taką właśnie rezolucję o Jerozolimie.


Na zdjęciu: Synagoga Hiszpańska w Pradze (Wikipedia)


Na podstawie:
ynetnews.com - Czech Parliament recognizes Jerusalem as the capital of Israel

Następny | Poprzedni