DLACZEGO MĘDRCY PRZYNIEŚLI ZŁOTO, KADZIDŁO I MIRRĘ?

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 29 grudnia 2017

„I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.”
Ew. Mateusza 2:11

Od początków chrześcijaństwa biblijni uczeni i teologowie podają rozmaite interpretacje znaczenia i ważności złota, kadzidła i mirry, jakie mędrcy podarowali Jezusowi, jak odnotowano w Ewangelii Mateusza.

Te cenne przedmioty były w starożytności dość częstymi darami dla uczczenia władcy czy też bóstwa: złoto jako drogocenny metal, kadzidło jako piękny zapach i mirra jako olej namaszczenia. Istnieją zapisy o składaniu takich darów w świątyniach, a w Piśmie Świętym Izajasz (60:6), opisując wspaniałe odnowienie Jerozolimy, powiada:

„Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana.”

Chociaż Ewangelia Mateusza nie podaje liczby mędrców, liczba darów dała początek tradycji, że i obdarowujących było trzech.

Naukowcy sądzą, że oprócz czci i statusu, jakie wiązały się z darami mędrców, miały one też szczególne znaczenie symboliczne odnoszące się do samego Jezusa: złoto wskazywało na urząd królewski, kadzidło – na kapłaństwo, a mirra zapowiadała Jego śmierć i zabalsamowanie ciała.

Biblia podaje, że gdy Jezus znajdował się na krzyżu, podano Mu wino z mirrą:

„I dali mu do picia wino, zmieszane z mirrą, ale On nie przyjął.” (Ew. Marka 15:23)

Mirra była również jednym ze składników, jakie przyniósł Nikodem:

„A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i mirry i aloesu.” (Ew. Jana 19:38, 39)

Jeszcze inni sugerują, że dary mędrców były nieco bardziej praktyczne, a nawet miały zastosowanie lecznicze. Naukowcy z uniwersytetu w Cardiff wykazali, że kadzidło (żywica drzewa Boswellia) zawiera aktywny składnik, który może pomóc w leczeniu artretyzmu poprzez hamowanie zapalenia, które niszczy tkankę łączną i wywołuje ból. Potwierdza to wykorzystanie kadzidła w tradycyjnej medycynie północnej Afryki i Półwyspu Arabskiego, gdzie rosną drzewa wydzielające tę aromatyczną żywicę. Być może i mędrcy ze Wschodu znali te lecznicze właściwości kadzidła, kiedy przekazali je Jezusowi.


Żywica na drzewie kadzidlanym (Boswellia). Źródło: School of Natural Health Sciences


Plantacja drzewek kadzidlanych w Omanie. Źródło: Beautiful Salalah


Drzewo kadzidlane. Źródło: School of Natural Health Sciences


Krople mirry na pniu drzewa. Źródło: Axel and Sophie Steenbergs Blog


Drzewa mirrowe. Źródło: Axel and Sophie Steenbergs Blog


„Łzy” mirry. Źródło: Axel and Sophie Steenbergs Blog


Na podstawie:

Następny | Poprzedni

Skomentuj

Zaloguj się aby skomentować Opcjonalny login poniżej.

Szabat Szalom - komentarze

Romek

Romek

28. kwietnia, 2018 |

No cóż. Historia lubi się powtarzać. Tym razem to zadziałało w drugą stronę. Prekursorem tej metody, w trochę zmienionej formie,...

Pawel

Pawel

25. marca, 2018 |

Ja również dziękuję za konsekwencję w prowadzeniu działu "szabat szalom". Wiele z tych informacji potwierdza mi, że Bóg sprawuje...

Romek

Romek

23. marca, 2018 |

Kasia, ponieważ od dłuuuugiego czasu oprócz Ciebie ( i strony technicznej za co również wyrażam uznanie) nie ma żadnych oznak...

dak

dak

13. grudnia, 2017 |

Można na przykład błogosławić Boga za dar ducha i wynikającego z niego duchowego światła (oświecenia), za ducha poświęcenia...

Romek

Romek

13. grudnia, 2017 |

A co się życzy w odpowiedzi na te pozdrowienia?