GDZIE OBECNIE MIESZKAJĄ ŻYDZI I ILU ICH JEST?

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 22 czerwca 2018

Liczebność podstawowej populacji Żydów na świecie oceniono w kwietniu 2018 r. na 14 511 000 – w porównaniu z 14 410 000 w roku 2016.

Demograf Sergio DellaPergola proponuje wzięcie pod uwagę „poszerzonej” populacji, która obejmowałaby również osoby identyfikujące się jako częściowi Żydzi, oraz nie-Żydów mających żydowskich rodziców. Liczba wyniesie wtedy 17,3 mln.

Jeśli weźmie się pod uwagę również nieżydowskich członków żydowskich gospodarstw domowych, liczba ta wzrośnie do 20,2 mln.


Źródło: https://www.facebook.com/humansofjudaism/


Źródło:
Facebook - Humans of Judaism

Następny | Poprzedni