HISTORYCZNY MOMENT W BIBLIOTECE NARODOWEJ: UDOSTĘPNIENIE KOLEKCJI GÜNZBURGA

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 10 listopada 2017

Dzisiaj (7 listopada) to dzień podpisania w Jerozolimie historycznego porozumienia między Izraelską Biblioteką Narodową, Państwową Biblioteką Rosji w Moskwie oraz zlokalizowaną w Moskwie Fundacją Peri. Porozumienie to dotyczy przyszłości Kolekcji Günzburga, zawierającej niektóre spośród najważniejszych hebrajskich manuskryptów i książek na świecie.

Dzięki hojnemu wsparciu Fundacji Peri powstaną cyfrowe wersje 2000 manuskryptów i tysięcy książek, jakie znajdują się w Kolekcji; będzie to ważne zarówno dla rozmaitych instytucji, jak i publiczności.

Dodanie cyfrowej wersji Kolekcji to znaczący kamień milowy w procesie rewitalizacji Izraelskiej Biblioteki Narodowej, miejsca przechowywania największego na świecie zbioru hebrajskich ksiąg i manuskryptów; krok ten przyczynia się do zachowania narodowej pamięci narodu żydowskiego. Nowe wysokiej jakości zdjęcia starożytnych hebrajskich manuskryptów zostaną dołączone do bibliotecznej platformy cyfrowej KTIV (The International Collection of Digitized Hebrew Manuscripts), która docelowo ma pomieścić wszystkie znane hebrajskie manuskrypty.

W Izraelskiej Bibliotece Narodowej ma obecnie miejsce proces zakrojonej na szeroką skalę rewitalizacji, której celem jest dostosowanie tej instytucji do XXI wieku. Kluczowym elementem jest nowy budynek biblioteki, zaprojektowany przez Herzoga i de Meurona (Wikipedia - Herzog & de Meuron), biuro architektoniczne o światowej sławie; jego otwarcie planuje się na rok 2021.

Fundacja Peri założona została w 2012 r. i jednym z jej głównych celów jest otwarcie potencjału młodzieży oraz umożliwianie dostępu do najnowszych wynalazków.

Oren Weinberg, dyrektor Izraelskiej Biblioteki Narodowej:
„Jesteśmy niezwykle wdzięczni Fundacji Peri za umożliwienie tego przełomowego porozumienia z Państwową Biblioteką Rosji, instytucją, którą darzymy ogromnym szacunkiem. Cieszymy się, że cyfrowa wersja manuskryptów z Kolekcji Günzburga dołączy do KTIV, wspólnego przedsięwzięcia Izraelskiej Biblioteki Narodowej i Towarzystwa Manuskryptów Żydowskich Friedberga przy wsparciu Ministerstwa ds. Jerozolimy oraz Projektu Dziedzictwa Zabytków. KTIV to jedna z największych istniejących kolekcji manuskryptów.”

Lord Rothschild, sponsor biblioteki:
„Biblioteka Narodowa od wielu dziesięcioleci miała nadzieję, że uzyska dostęp do wielkiej Kolekcji Günzburga w Rosji. Dzięki hojności Fundacji i jej założyciela oraz przy wsparciu Biblioteki Rosji będzie to wreszcie możliwe. Ma to dla mnie szczególne znaczenie sentymentalne, jako że jestem opiekunem spadku wdowy po Izajaszu Berlinie, która była członkiem rodziny Günzbergów.”

Władymir Gnezdilow, dyrektor generalny Biblioteki Rosji:
„Nowoczesne technologie otwarły nowe i nieograniczone możliwości dostępu do wartości kulturowych krajów i ich narodów.”

Zjawudin Magomedow, założyciel Fundacji Peri:
„Osobiście uważam ten projekt za przedsięwzięcie o najwyższym znaczeniu. Nowe technologie są w stanie dopomóc w zrozumieniu tożsamości, historii i kultury danej jednostki, w zmianie podejścia do edukacji; mogą zapewnić dostęp do badania dziedzictwa historycznego. Współpraca humanitarna jest niezwykle ważna dla zrównoważonego świata.”


Hagada na Paschę, Frankfurt am Main (Niemcy) 1725 (źródło: The National Library of Israel)


Evronot (Księga Interkalacji; więcej o interkalacjach: Wikipedia - Interkalacja), Europa, XVII wiek (źródło: The National Library of Israel)


Na podstawie:
web.nli.org.il - Historic Moment: The Günzburg Collection will be Made Public to the Jewish World

Następny | Poprzedni