IZRAEL GOSPODARZEM ĆWICZEŃ LOTNICTWA WOJSKOWEGO Z 7 KRAJÓW

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 10 listopada 2017

W Izraelu odbywają się właśnie ćwiczenia lotnictwa wojskowego z siedmiu krajów – największe w historii kraju. Przybyło na nie ponad sto samolotów i kilkuset pilotów z USA, Grecji, Polski, Francji, Niemiec, Indii i Włoch. Oficerowie z niemal 40 krajów uczestniczą jako obserwatorzy.

Ćwiczenia te, nazywane „Blue Flag”, to dwutygodniowe spotkanie odbywające się co dwa lata. Jego celem hest usprawnienie planowania i skoordynowanego dowodzenia, koniecznego w przypadku wspólnych działań koalicji. Działania prowadzone są w bazie lotniczej na południu kraju i symulują ekstremalne scenariusze walki w koalicji – na tyle realistycznie, na ile jest to możliwe. Nie jest to konkurs, lecz raczej podkreślenie współpracy.

Podpułkownik Nadaw, komandor 133 Szwadronu (“Rycerzy Podwójnego Ogona”), powiedział: „To znaczący krok milowy w naszych relacjach z międzynarodowym lotnictwem wojskowym; niektóre kraje przybyły na ćwiczenia w Izraelu po raz pierwszy. Pomoże nam to w przyszłej współpracy.”

Podpułkownik Guy z Departamentu Szkoleń w Siłach Powietrznych Izraela:
„Siły Powietrzne Izraela mają dwa cele związane z tymi ćwiczeniami: po pierwsze, usprawnienie gotowości operacyjnej wszystkich uczestników poprzez wspólne ćwiczenia i stworzenie możliwości uczenia się jedni od drugich. Po drugie – pokazanie światu, że Siły Powietrzne Izraela to zaawansowane, silne i wiodące wojsko, a przez to wzmocnienie międzynarodowego statusu Izraela. Każdego uczestnika postrzegamy jako ambasadora.”


Na podstawie:
worldisraelnews.com - Israel hosts 7 air forces in largest drill in its history

Następny | Poprzedni