IZRAEL OSTRZEGA GAZAŃCZYKÓW PRZED DEMONSTRACJAMI

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 15 czerwca 2018

7 czerwca samoloty Sił Obronnych Izraela zrzuciły poniższe ulotki (w języku arabskim) na całym terytorium Gazy, po raz kolejny ostrzegając jej mieszkańców przed zbliżaniem się do płotu granicznego, niszczeniem go, podejmowaniem działań terrorystycznych, czy też służeniem jako narzędzie Hamasu. IDF jest przygotowany na różne scenariusze i będzie z całą mocą ochraniał Izraelczyków oraz suwerenność swojego państwa.

Treść ulotki:
=====================
„Nie wyciągaj pochopnych wniosków, dopóki nie zrozumiesz całości sprawy.”

Do mieszkańców Gazy!

Pokój niech będzie z Wami – życzymy Wam błogosławionego Ramadanu.

Mądry człowiek z wyprzedzeniem myśli o konsekwencjach swoich działań i wybiera ścieżkę, na której korzyści przewyższają potencjalne straty. Jeśli weźmiesz to pod uwagę decydując o podchodzeniu do płotu lub przekraczaniu go, dojdziesz do wniosku, że to działanie nie jest warte zachodu oraz że istnieje prawdopodobieństwo, iż poniesiesz poważne straty.

Dlatego, dla Twojego własnego dobra, lepiej będzie, jeśli nie weźmiesz udziału w gwałtownych zamieszkach przy płocie, nie będziesz się starał przez niego przedostać, ani nie pozwolisz Hamasowi, by wykorzystał Cię jako narzędzie w wypełnianiu swojego niecnego planu. Za tym planem stoi szyicki Iran, który za swoją misję przyjął zaognianie napięcia w regionie dla spełnienia swoich religijnych i sekciarskich celów.

Lepiej by było, gdybyś nie pozwolił Hamasowi na to, by zrobił z Ciebie swojego zakładnika, aby mógł odnosić korzyści polityczne kosztem dobra i przyszłości mieszkańców Gazy w ogóle, a młodzieży w szczególności.

Aby zapobiec bolesnym konsekwencjom, wzywamy Cię, abyś nie brał udziału w zamieszkach i w przemocy, i nie narażał się na szkody.

Dowództwo IDF
=====================

Następny | Poprzedni