KIM BYŁ SAUL Z TARSU?

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 13 lipca 2018

Znajduję się w tej chwili pod ulicami współczesnej Jerozolimy. Dookoła mnie są ruiny dawnej Jerozolimy z czasów rzymskich. Rzymskie imperium to kontekst wczesnego kościoła – a jego historia nie byłaby pełna bez bliższego zastanowienia się nad pewnym Żydem, który był również obywatelem Rzymu, a na imię miał Saul.

Z zapisów Łukasza dowiadujemy się, że Saul urodził się w mieście o nazwie Tars – mieście niezwykle ważnym w I wieku n.e. Było ono znane jako jedno z centrów nauki starożytnego świata, obok egipskiej Aleksandrii oraz greckich Aten.

Chociaż Tars był mocno zhellenizowany, czyli kulturowo grecki, a pod niektórymi względami nawet pogański, istniała tam również spora społeczność żydowska. Pismo mówi nam, że rodzina Saula w jakiś sposób uzyskała obywatelstwo rzymskie, zatem i Saul również urodził się jako obywatel Rzymu. Był Żydem, ale w odróżnieniu od większości Żydów w Judei, mógł również korzystać ze wszystkich przywilejów płynących z rzymskiego obywatelstwa.

Gdy Saul był dzieckiem, wysłano go tu, do Jerozolimy, by odebrał formalną edukację. Według tego, co mówi Pismo, uczył się u sławnego człowieka, Gamaliela. Wiemy skądinąd, że Gamaliel uratował apostołów od śmierci z rąk rozwścieczonych przywódców religijnych.

Po zakończeniu nauki w Jerozolimie Saul wrócił do Tarsu, gdzie poznawał z kolei grecką filozofię i literaturę. Prawdopodobnie studiował też przedmioty hellenistyczne i rzymskie. Zaczął się też uczyć rzemiosła – wyrabiania namiotów. Rzemiosło to było w Tarsie dobrze rozwinięte, bo region ten słynął z pewnego rodzaju tkaniny, wyrabianego z sierści czarnych kóz, które nadal tam dziś żyją.

Można powiedzieć, że Saul posiadł różne rodzaje mądrości światowej oraz znajomość dziedzictwa żydowskiego; miał dobre koneksje w rzymskiej machinie Tarsu i w religijnym świecie Jerozolimy.

Tars znajduje się dziś na terenie położonym w południowo-środkowej Turcji, niecałe 20 kilometrów od Morza Śródziemnego.

Następny | Poprzedni