LICZBA SIEDEM W BIBLII I JUDAIZMIE

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 11 maja 2018

Liczba siedem ma w Biblii i w judaizmie szczególne znaczenie. Nie tylko reprezentuje samo stworzenie świata („I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.” - 1 Mojż. 2:2), ale również wiąże się ze świętami, błogosławieństwami, Ziemią Izraela i żydowskimi tradycjami, a nawet szczęściem – hebrajskie słowo „mazal” – szczęście – ma właśnie wartość liczbową 77!

„Wiadomo, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, a siódmego dnia odpoczął” – opowiada Roni Segal, doradca naukowy w Izraelskim Instytucie Studiów Biblijnych, internetowego organizacji poświęconej językowi hebrajskiemu i badaniu Biblii. „To fascynujące, że cały świat działa w oparciu o siedem dni, tak wierzący w Biblię, jak i inni ludzie. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że siedmiodniowy tydzień to dzieło Boga.”

Od ponad trzech tysięcy lat siedmioramienna menora to symbol judaizmu, a obecnie również godło Państwa Izrael. Menora znajdowała się w świątyni w starożytnej Jerozolimie i reprezentuje misję narodu żydowskiego, zgodnie z którą mają być „światłem dla narodów” (Izajasz 42:6).

Chociaż naród żydowski ma 613 biblijnych przykazań, nieżydzi mają żyć zgodnie z tzw. siedmioma prawami Noego: nie czcić bałwanów, nie przeklinać Boga, nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie jeść mięsa oderwanego z żywego zwierzęcia i ustanowić sądy.

[Więcej o Prawach Noego: Wikipedia - Siedem Praw Noego]

Żydowskie święta trwają siedem dni: święto szałasów (sukkot): „będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni” (3 Mojż. 23:42), oraz Święto Przaśników: „Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki” (2 Mojż. 12:15).

Podczas Sukkot zaprasza się według tradycji siedmiu ważnych biblijnych “gości”: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Aarona i Dawida.

Po święcie Paschy następuje szawuot, co literalnie oznacza „tygodnie” – czyli święto tygodni. Biblijna zasada nakazuje przez siedem tygodni liczyć dokładnie każdy dzień i tydzień, by wskazać na czas oczekiwania na dzień, gdy Bóg dał narodowi żydowskiemu Biblię.

W starożytnych czasach częścią obchodów szawuot było przyniesienie przez rolników siedmiu gatunków rosnących w Ziemi Izraelskiej. Są to: pszenica, jęczmień, winogrona, figi, granaty, oliwki i daktyle (5 Mojż. 8:8).

Z drugiej strony – raz na siedem lat należało pozostawiać pola, by leżały odłogiem przez cały rok. Nazywano to szemita, co oznacza również rok sabatowy czyli siódmy. Biblia mówi: „Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy” (3 Mojż. 25:4).

Na żydowskich weselach panna młoda siedem razy okrąża pana młodego, by pokazać, że mąż jest centralnym punktem jej wszechświata.

NA weselu wygłasza się również siedem błogosławieństw. Po ślubie przez siedem kolejnych wieczorów urządza się przyjęcia dla państwa młodych. Nazywa się je szewa brachot – siedem błogosławieństw i powtarza się podczas nich te same błogosławieństwa, które wypowiedziane były na weselu.

Liczba siedem wiąże się nie tylko ze świętami i rolnictwem, ale także z żałobą. Jeśli umrze któryś z siedmiu najbliższych krewnych – ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra bądź współmałżonek – żałobnik przez siedem dni pozostaje w domu i przyjmuje kondolencje. Nazywane jest to sziwa – od liczby siedem. Sziwę uważa się za ważny proces, pomagający żałobnikowi poradzić sobie ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby.

Roni Segal mówi: “Siódemka nie tylko pełni szczególnie ważną rolę w judaizmie, ale również ma znaczenie bibljne i historyczne. Wiele rytuałów wiąże się z liczbami; liczby pomagają nam zrozumieć Boga i cel stworzenia. Studiowanie hebrajskiego spojrzenia na liczby jest ważne dla lepszego zrozumienia Biblii i Boskości.”


Na podstawie:
breakingisraelnews.com - What’s The Biblical Significance of the Number 7?

Następny | Poprzedni