ODCZYTANO FRAGMENTY ZWOJÓW ZNAD MORZA MARTWEGO UWAŻANE POPRZEDNIO ZA NIEZAPISANE

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 22 maja 2020

Nowe badania wykazały, że cztery fragmenty manuskryptów znad Morza Martwego przechowywane w bibliotece Uniwersytetu w Manchesterze, uważane poprzednio za niezapisane, w rzeczywistości zawierają tekst.

Odkrycie oznacza, że uniwersytet ten jest jedyną instytucją w Wielkiej Brytanii posiadającą potwierdzone fragmenty tekstu z Qumran. W odróżnieniu od niedawno ujawnionych fałszerstw, te niewielkie kawałki manuskryptów zostały znalezione podczas oficjalnych wykopalisk w jaskiniach Qumran i nigdy nie przeszły przez rynek antyków.

W latach 1950 fragmenty te zostały przekazane w darze przez rząd Jordanii Ronaldowi Reedowi, ekspertowi w dziedzinie skór pracującemu na Uniwersytecie w Leeds, aby mógł zbadać je pod względem fizycznym i chemicznym. Zakładano, że nadają się znakomicie do takich badań, bo wyglądały na niezapisane i bezwartościowe. Fragmenty przestudiowano, opublikowano wyniki, po czym złożono materiały w bezpiecznym miejscu.

W 1997 roku przekazano je w darze Uniwersytetowi w Manchesterze i od tej pory pozostawały nietknięte. Kiedy prof. Joan Taylor oglądała je, przygotowując się do nowych badań, stwierdziła, że na jednym z nich być może znajduje się litera. Postanowiła sfotografować wszystkie fragmenty powyżej 1 centymetra kwadratowego, które wydawały się niezapisane, przy użyciu obrazowania wielospektralnego.

[Co to jest obrazowanie wielospektralne: Wikipedia - Obrazowanie wielospektralne]

Okazało się, że na czterech spośród 51 fragmentów były czytelne litery hebrajskie/aramejskie, zapisane atramentem zawierającym związki węgla. Badania wykazały też obecność linii oraz ślady liter na innych fragmentach.

Na największym fragmencie znajdują się cztery linijki tekstu, zawierające 15-16 liter; większość z nich zachowała się jedynie częściowo, ale można odczytać słowo szabat. Możliwe, że tekst ów związany jest z wersetami z Księgi Ezechiela 46:1-3:

1) Tak mówi Wszechmocny Pan: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona ku wschodowi będzie zamknięta przez sześć dni roboczych. Ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowiu.

2) Książę będzie wchodził od zewnątrz przez przysionek bramy i będzie stał przy drzwiach bramy, podczas gdy kapłani będą składać jego ofiarę całopalną i przebłagalną. Potem on odda pokłon na progu bramy i wyjdzie, lecz brama pozostanie nie zamknięta aż do wieczora.

3) I lud pospolity będzie oddawał Panu w sabaty i nowie pokłon u wejścia do tej bramy.

Profesor Taylor opowiada:

Oglądałam jeden z fragmentów przez szkło powiększające i odniosłam wrażenie, że widzę malutką, wyblakłą literę – lamed, hebrajskie „L”. Ponieważ wszystkie te fragmenty były uważane za puste, a nawet pocięto je celem przeprowadzenia badań skóry, myślałam, że może mi się tylko wydaje. Potem jednak zaczęłam dostrzegać mocno wyblakłe litery na innych fragmentach. Stwierdziłam, że trzeba koniecznie sprawdzić, czy dzięki dostępnym obecnie technikom odczytywania starożytnych tekstów uda nam się wyeksponować te litery. Na każdym fragmencie jest ich tylko kilka, ale są jak brakujące puzzle, które znajduje się gdzieś pod kanapą”.


Fragment zwoju widziany przez szkło powiększające i sfotografowany przy użyciu obrazowania wielospektralnego


Prof. Taylor studiuje fragmenty zwojów


Na podstawie: dqcaas.com - Dead Sea Scroll fragments thought to be blank reveal text

Następny | Poprzedni