ODCZYTANO NIEZNANE WCZEŚNIEJ FRAGMENTY ZWOJÓW Z QUMRAN

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 18 maja 2018

Na konferencji pod koniec kwietnia br. zorganizowanej w ramach obchodów 70 rocznicy odnalezienia zwojów znad Morza Martwego pokazano fragmenty, które od lat 50 schowane były w pudełkach po cygarach i nigdy wcześniej ich nie zbadano.

Zdaniem ekspertów malutkie fragmenty, najprawdopodobniej zebrane w Qumran, w jaskini nr 11, to części układanki uzupełniające znane już zwoje, a jednocześnie zmieniające to, co do tej pory o nich wiedziano.

Jeden z fragmentów, zapisany alfabetem z czasów pierwszej świątyni, wskazuje być może nawet na istnienie całkiem osobnego, nieznanego jeszcze manuskryptu. „Tego fragmentu nie da się połączyć z żadnym ze znanych zwojów” – powiedzieli organizatorzy konferencji. „Wskazuje to na możliwość manuskryptu, o którym jeszcze nie wiemy.”

Inny fragment, jak się okazało, należy do Zwoju Świątynnego, tekstu zawierającego polecenia co do posługi w idealnej świątyni. „Naukowcy zastanawiają się obecnie, czy w jaskini nr 11 znaleziono dwie czy trzy kopie tego zwoju. Zidentyfikowanie nowego fragmentu potwierdza teorię, że manuskrypt oznaczony kodem 11Q21 to w rzeczywistości trzecia kopia tego tekstu.”

Jeszcze inny spośród nowych fragmentów to początek Psalmu 147. Koniec tego samego wersetu zawarty jest na dużym manuskrypcie, jednym z największych i najlepiej zachowanych zwojów z Qumran. Ten nowy fragment wskazuje, że tekst zachowany w manuskrypcie jest nieco krótszy od wersji powszechnie używanej dzisiaj.

Fragmenty mają wymiary w przybliżeniu półtora centymetra na centymetr. Konferencja, na której je zaprezentowano, miała nazwę „Siedemdziesiąt lat zwojów znad Morza Martwego: Wyprostujcie ścieżkę na stepie*”. Jej sponsorami byli Izraelski Urząd ds. Zabytków, Centrum Badania Zwojów znad Morza Martwego na Uniwersytecie Hebrajskim, a także Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Nowojorski i Muzeum Izraela.
{*Nazwa konferencji nawiązuje do wersetu z Księgi Izajasza 40:3.}

Te nieznane do tej pory fragmenty stanowią próbkę innowacyjnych badań nad zwojami, prowadzonych w ramach programu pilotażowego przez Urząd ds. Zabytków, w których wykorzystuje się najnowsze zdobycze techniki.
Fragmenty te przechowywane są w pudełkach po cygarach, bo z takich właśnie pojemników korzystali archeolodzy w latach 50. Takich pudełek z materiałami z jaskini nr 11 jest 20; w każdym z nich schowano od 100 do 3 kawałeczków zwojów. Przechowywano je w warunkach przypominających jaskinię – w 20 stopniach Celsjusza i 48% wilgotności. Dzięki temu są one w dokładnie takim samym stanie, w jakim znaleziono je dziesiątki lat temu.

Nie były dotąd badane, bo są w bardzo złym stanie, który do tej pory uniemożliwiał ich odczytanie. Niektóre były zgięte, inne zwinięte. Na większości z nich gołym okiem nie da się nic odczytać – są po prostu czarne.

Aby je odczytać, zespół naukowców podłączył mikroskop na podczerwień do komputera. Za pomocą pęsety delikatnie wyciągano z pudełek fragmenty, które wyglądały obiecująco. „Na pierwszym z nich zobaczyłem literę i wiedziałem, że uda się tam coś przeczytać” – opowiada naukowiec, który prowadził te badania. „To była pierwsza chwila wielkiego podniecenia.” Wyciągał jeden po drugim fragmenty, na których jego zdaniem można było dostrzec ślady atramentu, „W niektórych przypadkach miałem rację; w większości – nie.”

Pod mikroskopem na podczerwień okazało się, że na 12 spośród przejrzanych fragmentów był czytelny tekst; na innych – jedynie jego ślady.

Na kolejnym etapie badań 82 fragmenty zostały sfotografowane i udokumentowane za pomocą obrazowania wielospektralnego, opracowanego z pomocą NASA. Pozwala to odczytać informacje niewidoczne gołym okiem. Dzięki dokumentacji informacje zostaną zachowane na wypadek, gdyby oryginalne manuskrypty uległy w jakiś sposób zniszczeniu.

{Więcej o obrazowaniu wielospektralnym: Wikipedia - Obrazowanie wielospektralne}


Jaskinie Qumran, żródło: timesofisrael.com


Fragment Psalmu 147:1 widziany „oczami” nowoczesnej technologii, żródło: timesofisrael.com


Tzw. Wielki Zwój Psalmów z nowoodczytanym fragmentem Psalmu 147:1, żródło: timesofisrael.com


Wnętrze Sanktuarium Księgi w Muzeum Izraela, gdzie przechowywane są zwoje z Qumran, żródło: timesofisrael.com


Fragment 5 Księgi Mojżeszowej widziany gołym okiem, żródło: timesofisrael.com


Fragment 5 Mojżeszowej w podczerwieni, żródło: timesofisrael.com


Wczesne badania zwojów z Qumran w Muzeum Rockefellera w Jerozolimie, żródło: timesofisrael.com


Na podstawie:
timesofisrael.com - Dead Sea Scroll fragment unveiled in Israel may point to an unknown manuscript

Następny | Poprzedni