RENOWACJA SADZAWEK Z CZASÓW DRUGIEJ ŚWIĄTYNI

| Opublikowane w piątek, 13 października 2017

We wtorek 10 października ogłoszono, że planuje się sponsorowaną przez USA renowację basenów nazywanych Stawami Salomona, które zapewniały wodę dla Jerozolimy w czasach drugiej świątyni. Znajdujące się obecnie na terenie Zachodniego Brzegu baseny zostały zbudowane przez Heroda Wielkiego około 2000 lat temu i zdaniem archeologów stanowiły kluczowe źródło wody tak dla świątyni, jak i całego miasta.

Od tamtego czasu sadzawki popadły w ruinę; woda jest obecnie tylko w dwóch. W ciągu ostatnich trzech dekad utonęło w nich co najmniej sześć osób. Konsulat USA w Jerozolimie, który zapewnia fundusze na renowację, ma nadzieję, że baseny staną się znaczącym obiektem turystycznym na Zachodnim Brzegu.

Pieniądze zostały przyznane w okresie, gdy Donald Trump stara się przekonać przywódców palestyńskich i izraelskich do podjęcia na nowo negocjacji pokojowych; wsparcie gospodarcze dla Palestyńczyków jest kluczową częścią tych prób. „Trump jasno dał do zrozumienia, że uruchomienie pełnego potencjału palestyńskiej gospodarki będzie niezbędnym elementem zawarcia pokoju” – powiedział konsul USA Donald Blome.

Według Wikipedii nazwa „Stawy Salomona” została nadana tym basenom na pamiątkę historii wspomnianej w Księdze Kaznodziei 2:6: „Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew.” Flawiusz dodaje, że Salomon cieszył oczy widokiem obfitującego w wodę „Etam” – a jedno z tutejszych źródeł nazywa się Ein Eitam.

Dwa lata temu podczas budowy kanału ściekowego odkryto we Wschodniej Jerozolimie fragment Dolnego Akweduktu, który doprowadzał wodę do Jerozolimy. Został on zbudowany ponad 2000 lat temu i działał z przerwami aż do około 100 lat temu. Zaczyna się on przy źródle Ein Eitam niedaleko Stawów Salomona na południe od Betlejem i ciągnie się 21 km aż do Jerozolimy.

„Choć akwedukt jest taki długi, na całej długości jego poziom bardzo łagodnie się obniża – około jeden metr na kilometrze” – mówi Ja’akow Billig, dyrektor wykopalisk. „Z początku woda płynęła otwartym korytem, a około 500 lat temu, w okresie osmańskim, zainstalowano rurę z terakoty, by lepiej chronić przepływającą wodę.”


Dolne Stawy Salomona (2013) By Roman Klozweg [1] - Own work


Stawy Salomona w 1981 r. By User:Magister - self photo, CC BY 2.5


Część akweduktu sprzed 2000 lat odkrytego we Wschodniej Jerozolimie. Akwedukt, który przez blisko dwa tysiąclecia dostarczał większość wody dla Jerozolimy, około sto lat temu został zastąpiony systemem sterowanym elektrycznie.


Na podstawie:
timesofisrael.com - Temple-era pools near Jerusalem set for renovation
timesofisrael.com - Section of ancient Jerusalem aqueduct uncovered
Wikipedia - Solomon’s Pools

Następny | Poprzedni