SADZAWKA BETEZDA

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 02 czerwca 2017

Ewangelia Jana 5:2-9 opisuje jeden z najlepiej znanych cudów Pana Jezusa – uzdrowienie paralityka. To nie jedyny cud związany ze zbiornikami wodnymi w Jerozolimie – Jan opowiada również o uzdrowieniu niewidomego nad sadzawką Syloe. Syloe odkryto w 2005 r. i dość szybko zidentyfikowano jako sadzawkę wspomnianą przez Jana.

Betezdę odkopano z kolei już pod koniec XIX wieku, ale poprawna identyfikacja i interpretacja tego miejsca zabrała archeologom z górą sto lat. Syloe określono jako mykwę. Czy możliwe jest, że Betezda również była mykwą – czyli że oba cuda miały miejsce w rytualnych łaźniach?

Sadzawka opisana w historii uzdrowienia paralityka ma pięć krużganków, co na pierwszy rzut oka sugerowałoby dość osobliwy zbiornik o pięciu bokach, co większość naukowców odrzuciła jako fikcję literacką, nie mającą podstaw historycznych. Kiedy jednak zbadano to stanowisko, odkryto prostokątną sadzawkę z dwoma basenami oddzielonymi ścianą – stąd pięć brzegów, a każdy z nich miał krużganek.

Zapis o cudzie mówi również, że wiele osób starało się skorzystać z uzdrawiającej mocy sadzawki. Pierwsza osoba, która weszła do niej po poruszeniu wody, miała być uzdrowiona. Paralityk powiedział jednak Jezusowi, że nigdy nie może zdążyć; Mistrz go uzdrowił i człowiek ów był w stanie odejść o własnych siłach.

Historia ta sugeruje, że te uzdrowienia miały miejsce od dłuższego czasu. Odbiciem tej tradycji były łaźnie zbudowane tam sto czy dwieście lat później przez Rzymian. Gdy Jerozolima była pod kontrolą chrześcijan w okresie Bizancjum i krucjat, stanowiska związane z cudami Jezusa i innymi ważnymi wydarzeniami z Jego życia zaznaczano kaplicami i kościołami – tak też stało się i przy Beteździe.

Dlaczego więc sadzawka miała dwa baseny? Dowody archeologiczne wskazują, że część południowa miała szerokie stopnie z podestami, co wskazuje, iż rzeczywiście była mykwą. Część północna to rezerwuar, który dostarczał świeżą wodę, spływającą na południe przez tamę dzielącą zbiorniki. Jerozolimscy pielgrzymi korzystali z Syloe i z Betezdy, by się oczyścić w publicznych mykwach, a niekiedy doznać też uzdrowienia.


Ilustracje: 


Na podstawie:
Biblical Archeology Review - The Bethesda Pool, Site of One of Jesus’ Miracles

Następny | Poprzedni