SALA BANKIETOWA HERODA WIELKIEGO W JEROZOLIMIE

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 04 maja 2018

Archeolodzy sądzą, że odnaleźli kompleks sal bankietowych Heroda Wielkiego w Jerozolimie – według artykułu, jaki ukazał się w czasopiśmie „Biblical Archeology Review” (marzec/kwiecień 2017), „jest to najwspanialsza budowla herodiańska, jaka przetrwała zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian”.

Część tego budynku odkrył Sir Charles Warren w roku 1867. Odkopał piękną salę około 130 metrów od lokalizacji świątyni i nazwał ją Salą Masońską. Strukturą zajęto się ponownie w latach 1960-tych, ale dopiero niedawno, między rokiem 2007 a 2012, odsłonięto pod kierownictwem Urzędu ds. Zabytków całość tego kompleksu.

Te ostatnie badania ujawniły budynek zlokalizowany jedynie 25 metrów od Zachodniego Muru – archeolodzy sądzą, że był to zespół królewskich sal bankietowych. Odnaleziono salę identyczną z tą, którą odkrył Warren. Archeolodzy sądzą, że w tych właśnie dwóch salach odbywały się uczty. Między nimi było pomieszczenie z fontannami i zbiornikiem wody.

Sale bankietowe urządzone były w stylu grecko-rzymskiego triclinium, w którym kanapy do leżenia i jedzenia umieszczone były wzdłuż ścian. Choć meble te się nie zachowały, widać ich ślady na murach.

[Więcej o triclinium: Wikipedia - Triclinium]


Lokalizacja sal bankietowych (zaznaczone na różowo) w odniesieniu do placu przy Murze Zachodnim (zaznaczonego na żółto); źródło: BAS Library


Plan kompleksu bankietowego: 21 – sala zachodnia, 22 – sala z fontannami, 112 – zbiornik wody, 23 – sala odkryta przez Warrena; źródło: BAS Library


Rekonstrukcja kompleksu; źródło: BAS Library


Jedna z sal bankietowych – na ścianach widać ślady pilastrów; źródło: BAS Library


Sala z fontannami – widać pilastry z korynckimi kapitelami, które służyły jako fontanny; źródło: BAS Library


Ściana w Sali z fontannami z pilastrami i kapitelami. Kwadratowe zagłębienia nad pilastrami służyły jako miejsca oparcia dla belek dachu; źródło: BAS Library


Korynckie kapitele z otworami, z których wypływała woda dostarczana ołowianymi rurami; źródło: BAS Library


Na podstawie:
biblicalarcheology.com - The Royal Banquet Hall of King Herod the Great in Jerusalem

Następny | Poprzedni