„STOLICA MOJŻESZOWA” W MIASTECZKU Z BAZALTU

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 02 lutego 2018

Niedaleko na północ of Kafarnaum, na północym brzegU Jeziora Galilejskiego, znajdują się pokryte łąkami wzgórza zbudowane z czarnej skały – bazaltu. Tu właśnie rośnie pszenica, która słynna była w całej Galilei.

W I w. n.e. powstała tu wioska rolników – Chorazyn, gdzie przetwarzano tę właśnie pszenicę. Połączone było z Kafarnaum znaną drogą, z której korzystało wielu Żydów.

Znajduję się obecnie około trzy kilomentry od północnego brzegu Jeziora Galilejskiego, w starożytnych ruinach zwanych Chorazyn. Było to żydowskie miasteczko, które odwiedzał Jezus podczas swojej misji w regionie Galilei. Dzisiaj stało się ono miejscem rozległych wykopalisk, podzielonych na pięć części:

  • po pierwsze, mamy rynek;
  • łuki to pozostałość typowego domu;
  • dalej znajdujemy miejsce młócenia pszenicy;
  • jest też miejsce wyciskania oliwy;
  • a wreszcie – lokalna synagoga.

Synagogi stanowiły ważne miejsce w społeczności żydowskiej; nie tylko jako domy modlitwy, ale również pomieszczenia na spotkania związane z polityką, a nawet przyjęcia.

Chorazyn wspomniane jest w Ewangeliach jako miejsce odwiedzane przez Jezusa. Nauczał tam w synagodze, uzdrawiał. Nie miał jednak dobrej opinii na temat odzewu, z jakim spotkał się wśród jego mieszkańców. Zaliczył ich wręcz do najgorszych:

„Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały” – Mat. 11:21.

Tyr i Sydon leżały na wybrzeży Morza Śródziemnego i w czasach, kiedy powstawały hebrajskie pisma, cieszyły się złą sławą jako miejsca grzechu. Hebrajscy prorocy wielokrotnie zwracali się do nich z ostrzeżeniami, że jeśli nie zmienią swego postępowania, spadną na nie konsekwencje. Mieszkańcy Chorazynu zapewne znali te proroctwa.

Kiedy rabin nauczał w synagodze, zasiadał zwykle na niewielkiej kamiennej ławce. Było to miejsce cieszące się szacunkiem, nazywane „stolicą mojżeszową”. Czytając pisma, rabin wstawał.

Wśród innych fantastycznych odkryć w Chorazynie jest również właśnie mała kamienna ławka z I wieku. Wykuta jest z jednej bryły bazaltu, a z tyłu ma napis w języku aramejskim, którym posługiwali się mieszkańcy okolicy za czasów Jezusa.

Oryginalna ławka znajduje się w muzeum, ale w ruinach synagogi zobaczyć można replikę. Możliwe, że ten oryginał w muzeum znajdował się tutaj właśnie w czasach, gdy Jezus nauczał w Chorazynie jako rabin.

Znamy pewnie wyrażenie, że ktoś coś mówi, ale tego nie czyni. Tradycyjne określenie „stolica mojżeszowa” związane jest z wersetem, z którego pochodzi to powiedzenie:

„Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie. (3) Przetoż wszystkiego, czegokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie; albowiem oni mówią, ale nie czynią” – Mat. 23:3.

Następny | Poprzedni