STUDIUM BIBLII W KNESSECIE

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 09 marca 2018

Rabin i członek Knessetu Jehuda Glick był gospodarzem pierwszego studium Biblii.

JG:
„W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana.” [Psalm 27:6]
Alleluja!

JG:
„To niezwykle ekscytujące – widzimy, że słowa proroka naprawdę stają się rzeczywistością. Ludzie z całego świata chcą przyjeżdżać, badać Biblię w Jerozolimie – dokładnie tak, jak powiedziano: Słowo Boże wychodzi z Jeruzalemu.”

W spotkaniu wzięło udział około 200 Żydów i chrześcijan.

Rabin Tuly Weisz, założyciel „Israel365” [Facebook: Israel365]:
„To pierwszy raz, gdy w Knessecie zeszli się wspólnie Żydzi i nie-Żydzi, by razem studiować Biblię. Biblia w naszej długiej historii bywała źródłem podziałów między Żydami a chrześcijanami, a teraz staje się źródłem jedności.”

Rabin Tuly Weisz, założyciel „Israel365”, powiedział, że lokalizacja tego zdarzenia w Jerozolimie ma biblijne znaczenie:

TW:
„Proroctwo Izajasza mówi, że Tora wyjdzie z Syjonu i że pod koniec dni wszystkie narody spłyną jak rzeki do Jerozolimy, mówiąc: „Nauczcie nas Tory!” I właśnie to ma obecnie miejsce, w Knessecie, to naprawdę niesamowite.”

Tak Żydzi, jak i chrześcijanie mówią, że to zdarzenie o znaczeniu historycznym.

Dean Bye, dyrektor Posługi Powrotu (Return Ministry):
„Dla mnie to chwila, w której muszę się uszczypnąć. Ktoś powinien powiedzięc: Baruch HaSzem, chwała Panu. To naprawdę szczególna chwila.”

Rabin Glick od dawna prowadzi kampanię na rzecz szerszego dostępu do Wzgórza Świątynnego, gdzie wolno się modlić jedynie muzułmanom. Postawa ta doprowadziła do tego, że Glick został postrzelony i odniósł poważne rany. Uważa on, że Wzgórze Świątynne jest kluczową częścią tego zagadnienia.

JG:
„To serce wszystkich rzeczy! Powrót do Izraela nazywany był syjonizmem, Syjon to Wzgórze Świątynne, połączenie z domem modlitwy dla wszystkich narodów. To właśnie widzimy obecnie.”

Dean Bye uważa, że to niezwykłe czasy:

DB: 
„Żyjemy w niezwykłej godzinie. Napawa mnie to pokorą i modlę się, aby Bóg przyprowadził wielu innych chrześcijan, pozwolił im przeżyc to doświadczenie i powrócić do swoich narodów jako ambasadorowie, by przekazali wszystkim, że prawdopodobnie żyjemy w najbardziej niezwykłych czasach od zmartwychwstania.”

Następny | Poprzedni