Sukkot

by Momentmal

I znaleźli przepis w Prawie, które PAN nadał przez Mojżesza, aby synowie Izraela mieszkali w szałasach podczas święta siódmego miesiąca; I aby ogłoszono i obwołano we wszystkich ich miastach i w Jerozolimie: Wejdźcie na górę i przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe i gałęzie mirtowe, gałęzie palmowe i gałęzie drzew gęstych, abyście czynili szałasy, jak jest napisane.

Lud więc wyszedł i przyniósł je, i czynił sobie szałasy, każdy na swoim dachu, na swoich dziedzińcach, na dziedzińcach domu Bożego, na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraima. Całe zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, uczynili szałasy i mieszkali w nich, gdyż synowie Izraela nie czynili tego od dni Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia.

I panowała wielka radość.

Księga Nehemiasza 8:14-17
Droga

Wszystko nowe

Daniel Kaleta

Prawie każdy woli nowe od starego. Nowy dom, nowy samochód, nowe ubranie – błyszczące, czyste, pachnące, nowoczesne. Zwłaszcza wtedy, gdy stare było zużyte, niefunkcjonalne, zepsute, sprawiające problemy, z radością wita się możliwość wymiany starego na nowe. A co dopiero, gdy do tego całkowicie zmienia się status, gdy starym było niewolnictwo, a nową jest wolność, gdy stare oznaczało chorobę, a nowe – zdrowie, gdy stare ubóstwo zamieniane jest na nowy dostatek i wygodę. Czy ktokolwiek protestowałby przeciwko takiej odnowie?

Spacery

Przykazanie to nie jest łatwe do objaśnienia i zastosowania. Człowiek w należyty sposób wykonujący swoje obowiązki naturalnie czuje się pożyteczny i uważa, że zasługuje na wynagrodzenie, a nawet pochwałę. Czasami oczekuje się dzisiaj od pracownika zaangażowania większego, niż wynikałoby to z umowy, ale wtedy on z kolei tym bardziej oczekuje adekwatnych do tego przywilejów w postaci awansu czy wolnego czasu.

South

Lato czeka...

Ela Dziewońska

Zimna i mokra w tym roku wiosna sprawiła, że tęsknota za słońcem, ciepłem, ale i chłodną wodą w jeziorze jest większa, a perspektywa jakiegokolwiek  wyjazdu – szczególnie miła. Wprowadzam trochę ładu w domowe zdjęcia i właściwie mogłabym powiedzieć: wystarczy podróży, wrażeń, spotkań. Ale to zależy od każdego indywidualnie. Znam dużo osób, które więcej widziały, zobaczyły wiele ciekawych miejsc, znają tylu interesujących ludzi. Ale znam też takich, którzy poza swoją wieś, miasteczko, okolicę nie wystawili przysłowiowego nosa.

Lato czeka...

z każdej wędrówki wrócisz bogatym

Powroty

nie mów: Jak to jest, że dawne dni były lepsze

Poznawanie przestrzeni

w głąb oceanu i w głąb siebie

Życie z pasją. Pasja życia

Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie

Nie wiedziałam. Świat obok nas

... obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw ...

Złote miasto. Czas niepokoju

Jerozolima. Biografia

Z dziennika czasu zarazy

... nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu ...

Trudne pytania

... wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny

Marzenia

A to można  marzyć?

Zaufanie

Wszyscy dla wszystkich
East

Nazwa Szawuot, po hebrajsku „tygodnie”, odnosi się do siedmiu tygodni, jakie należało naliczyć od pierwszego dnia po świątecznym Szabacie paschalnym, 16 nisan, do Święta Żniw, przypadającego nazajutrz po siódmym tygodniu, czyli w dzień pięćdziesiąty. Do tego też nawiązuje chrześcijańska nazwa Pięćdziesiątnicy, wyliczanej na podobnej zasadzie, tyle że wedle innej formuły, przyjętej w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej.

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

Będziesz obchodzić (...) Święto Żniw

Spór o Jerozolimę

prawo do sprawiedliwej obrony życia

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)

ks. Nehemiasza 3:14

Uzdrowienie w Betezda

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (6)

Oskarżona o cudzołóstwo

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (5)

Zakończenie Ew. Marka, 1 List i Objawienie Ap. Jana

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (4)

1 List do Koryntian 15:51

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (3)

1 List do Tymoteusza 3:16

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (2)

O autorze Kohelecie

(24) Księga Koheleta 12:9-14

Starość nie radość

(23) Księga Koheleta 12:1-8
North

Coraz więcej izraelskich pracowników akademickich i naukowców zdaje się uznawać, że pewne określone fragmenty mesjańskie są celowo pomijane w szabatowych czytaniach w synagogach. Znikły one z kanonu czytań tygodniowych ze względu na „mesjańskie konotacje”. Czyżby fragmenty te tak nieodparcie wskazywały na Jezusa, że rabini martwili się, iż Żydzi, słysząc te teksty, mogliby uwierzyć w Jezusa?

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich

Israel Heute, kwiecień 2021

500. rocznica Reformacji

365 Tage Reformation, Deutsche Bibelgesellschaft 2017

Nie tylko Maria

Komentarz Marcina Lutra

Pieśń Izajasza o winnicy

Wykucie prasy (część 4/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Zbudowanie wieży (część 3/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Przekopanie i oczyszczenie z kamieni (część 2/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Winnica na pagórku urodzajnym (część 1/4)

Kadzidło w przybytku

co to jest onycha?

Wiedza

Pleased to meet me | Więcej niż DNA

„Życiem dla mnie Jezus, a śmierć jest zyskiem mym”

Gdy Pan jest ze mną, nie lękam się wcale
West

© | ePatmos.pl