o Prawie

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca
Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem.
Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku!
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; przez swoje słowo udziel mi życia!
Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
Oto pożądam Twoich postanowień: według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie!

Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,
bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom,
a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na zawsze.

- Ps. 119:33-44

Droga

Lecz powiadam wam: «Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego» (Ew. Mat. 26:29)

North

Rusz się

Ela Dziewońska

Coraz intensywniej reklamują się biura podróży, a instytucje kultury prześcigają się w zapraszaniu na koncerty, wakacyjne pokazy filmowe, różne atrakcyjne spotkania. Wymaga to wszystko opuszczenia domu i udania się w wymarzone miejsce.

Rusz się

... abyście wyszli i wydali owoc

Nikomu nie powiem

Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił...

Zaśpiewaj mi

kto śpiewa, dwa razy się modli

Drogi i wybor

... Rachela ukradła posążki należące do jej ojca

Uroczyście

.. jedzcie i pijcie na moją pamiątkę

Korespondencja czasu wojny

... tylko jedno westchnienie zostaje

Łzy

... otrze łzy z każdego oblicza

Wojna

... byłem obcym, a przyjęliście mnie

Znalezione w książce

... postawimy tu trzy namioty

Wiosenne porządki

Uważajcie, abyście się nie trwożyli
East

Czas opowieści

Ela Dziewońska

To jedna z tysięcy opowieści. Poproszono mnie o anonimowość i rozumiem, bo ludzkie losy schowane w te dostawcze samochody, też zasługują na „nazwanie”, a wszystkiego nie da się ocalić od zapomnienia.  Pozostaną cyfry, statystyki, ale warto pamiętać o tych ludziach dobrej woli, którym tylko poryw serca nakazuje: jadę, mogę, chcę pomagać.

South

Powszechnie uważa się, że Qumran było osadą jakiejś żydowskiej społeczności religijnej, a znalezione tam zwoje stanowią produkt pisarskiej i edycyjnej działalności prowadzonej w tamtejszym swego rodzaju „klasztorze”. Są też jednak inne opinie w tej sprawie. Uznany izraelski archeolog specjalizujący się w archeologii okresu grecko-rzymskiego i bizantyjskiego, Yizhar Hirschfeld, w książce „Qumran – Die ganze Wahrheit” (Cała prawda o Qumran), rozwija całkowicie odmienną koncepcję.

West

© | ePatmos.pl