Przypowieść

I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.
I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył.
Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich,
gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze.
(...)
W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.
Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie.
Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!
I niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła!
(...)
I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.
Radowali się z tego, że nastała cisza, i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!
I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu i na radzie starców niechaj Go chwalą!

Psalm 107:13-32
Droga

Jaspisowy mur

Daniel Kaleta

To, co występuje rzadko, jest zwykle wysoko cenione. Zasada ta dotyczy zarówno substancji, roślin, zwierząt, jak i dzieł sztuki, wytworów rękodzielniczych czy ludzkich cech i umiejętności. Rzadkie minerały i metale są co prawda drogie, jednak przeważnie mają mniejsze praktyczne zastosowanie niż te, które są powszechniejsze i często bardziej przydatne. Można sobie wyobrazić cywilizację techniczną bez złota czy diamentów, ale bez żelaza i krzemu – trudniej. Klejnoty są piękne, ale domy buduje się z drewna, kamieni i gliny. Bohaterstwo i geniusz odgrywają istotną rolę społeczną, jednak z natury rzeczy muszą pozostać wyjątkowe – mogą być inspiracją, ale na ogół nie nadają się do powszechnego naśladowania.

Spacery

Kobieta z Samarii zrozumiała tę wypowiedź nieznajomego wędrowca dosłownie, dlatego zapewne z uśmiechem stwierdziła: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. W tamtych czasach czerpanie i noszenie wody było ciężką pracą. Dzisiaj czysta woda płynie z kranów. Jednak jej uzdatnianie i dostarczanie wymaga pracy wielu ludzi. Dbałość o to, by jej nie marnować, a przede wszystkim nie zanieczyszczać, powinno być troską każdego rozsądnego człowieka, a tym bardziej naśladowcy Jezusa. Jednak nie o wodzie ze studni czy kranu mówił Jezus i nie o pragnieniu wywołanym niedoborem wody w organizmie.

South

Nie bójcie się

Ela Dziewońska

Strach, obawy, to nie są dobrzy życiowi doradcy. Mogą paraliżować wiele aktywności. Nie potrafię przypomnieć sobie kiedy zaczęto mnie straszyć. Wujek L. swoich niesfornych chłopaków straszył „Pipiakeim” który mieszkał w ciemnym i zimnym przedpokoju, ale kiedy ich tam wysyłał, do mnie puszczał oko, więc się nie bałam.

Nie bójcie się

... nad wiele wróbelków wy zacniejsi jesteście

Nie z tego świata

... chwalcie go na firmamencie jego mocy

Lista książek

poezja księdza Jana Twardowskiego

Co po nas zostaje?

gromadźcie sobie skarby w niebie...

Lato czeka...

z każdej wędrówki wrócisz bogatym

Powroty

nie mów: Jak to jest, że dawne dni były lepsze

Poznawanie przestrzeni

w głąb oceanu i w głąb siebie

Życie z pasją. Pasja życia

Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie

Nie wiedziałam. Świat obok nas

... obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw ...

Złote miasto. Czas niepokoju

Jerozolima. Biografia
East

Nazwa Szawuot, po hebrajsku „tygodnie”, odnosi się do siedmiu tygodni, jakie należało naliczyć od pierwszego dnia po świątecznym Szabacie paschalnym, 16 nisan, do Święta Żniw, przypadającego nazajutrz po siódmym tygodniu, czyli w dzień pięćdziesiąty. Do tego też nawiązuje chrześcijańska nazwa Pięćdziesiątnicy, wyliczanej na podobnej zasadzie, tyle że wedle innej formuły, przyjętej w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej.

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

Będziesz obchodzić (...) Święto Żniw

Spór o Jerozolimę

prawo do sprawiedliwej obrony życia

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)

ks. Nehemiasza 3:14

Uzdrowienie w Betezda

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (6)

Oskarżona o cudzołóstwo

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (5)

Zakończenie Ew. Marka, 1 List i Objawienie Ap. Jana

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (4)

1 List do Koryntian 15:51

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (3)

1 List do Tymoteusza 3:16

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (2)

O autorze Kohelecie

(24) Księga Koheleta 12:9-14

Starość nie radość

(23) Księga Koheleta 12:1-8
North

Droga Patriarchów lub Ścieżka Patriarchów (hebr. Derech haʾAvot – dosł. Droga Ojców) to starożytna trasa północ-południe przecinająca Ziemię Izraela. Nazwa ta jest używana przez biblistów ze względu na wzmianki w historiach biblijnych, że była ona często przemierzana przez Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nazywana jest również Drogą Wzgórz lub Drogą Grzbietową, ponieważ biegnie wzdłuż linii grzbietu wododziałowego Gór Samaryjskich i Judzkich. Trasa prowadzi od Megiddo i Chasor na południe do Beer Szewy przez Sychem, Betel, Jerozolimę, Efrata i Hebron.

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich

Israel Heute, kwiecień 2021

500. rocznica Reformacji

365 Tage Reformation, Deutsche Bibelgesellschaft 2017

Nie tylko Maria

Komentarz Marcina Lutra

Pieśń Izajasza o winnicy

Wykucie prasy (część 4/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Zbudowanie wieży (część 3/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Przekopanie i oczyszczenie z kamieni (część 2/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Winnica na pagórku urodzajnym (część 1/4)

Kadzidło w przybytku

co to jest onycha?
West

© | ePatmos.pl