Powiedział do nich:
Weźcie sobie do serca wszystkie te słowa, które wam dzisiaj oświadczam, byście przykazywali je waszym dzieciom, by pilnowały wypełnienia wszystkich słów tego prawa;
Nie jest to bowiem dla was słowem pustym, gdyż jest waszym życiem.
I dzięki niemu przedłużycie swoje dni na ziemi,

do której się przeprawiacie przez Jordan, aby ją posiąść. | 5 Mojż. 32:46


KIERUNKI

Pieśń Mojżesza

Będę bowiem głosił imię PANA. Uznajcie wielkość naszego Boga.

On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.

(...)

Działem PANA jest bowiem jego lud, Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem.

Znalazł go na pustynnej ziemi i na wielkim, strasznym pustkowiu. Obwodził go, uczył, strzegł jak źrenicy swego oka.

Jak orzeł pobudza swoje młode, trzepocze skrzydłami nad swymi orlętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze je i nosi je na skrzydłach;

Tak PAN sam prowadził go i nie było z nim żadnego obcego boga.

Wzniósł go po wysokich miejscach ziemi, aby żywił się plonami pól, i pozwolił mu ssać miód ze skały i oliwę ze skalnego krzemienia;

Masło od krów i mleko od owiec wraz z tłuszczem jagniąt, barany odchowane w Baszanie, kozły razem z tłuszczem ziaren pszenicy, a piłeś z wybornej krwi winogron.

- 5 ks. Mojżeszowa 32

Droga

Każdy człowiek jest z urodzenia oryginalny, niepowtarzalny. Specyficzne doświadczenie życiowe dodatkowo sprawia, że nawet osoby o niemal identycznym materiale genetycznym, jak choćby bliźnięta, rozwijają się i kształtują w odmienny sposób. Każda osoba nosi też w sobie zalążki unikalnego piękna. Ujawnia się ono jednak dopiero wtedy, gdy ktoś szczerze próbuje być naprawdę sobą – bez udawania i ślepego naśladownictwa. Oryginalność nie polega na celowym odróżnianiu się od innych, ale na poszukiwaniu w samym sobie tego, co naturalnie wynika z osobniczej unikalności. Niektóre procesy społeczne słusznie dążą do unifikacji postaw i zachowań. To, co wspólne, powinno jednak pozostać mniej widocznym fundamentem, a indywidualne – nadbudową, nie zaś odwrotnie.

Spacery

Wokół nas istnieje niewidzialny świat. Słoń wyczuwa infradźwięki niesłyszalne dla człowieka. Pies słyszy wysokie tony i ogólnie ma wrażliwszy słuch i węch. Oko potrafi przetworzyć wąskie pasmo fal elektromagnetycznych, ale inne częstotliwości są dla ludzkich zmysłów niedostępne, a przecież wokół krążą programy telewizyjne, strumienie danych komórkowych, sygnały satelitarne GPS. Wszystko to zanurzone jest w grawitacji i otoczone ogromną masą tzw. „ciemnej materii”, której nie tylko nie widzimy, ale nawet nie umiemy w żaden sposób wykryć. Jej istnienie potrafimy jedynie wyliczyć. A to przecież tylko „materia”, a duchowy świat?...

South

Odporność

Ela Dziewońska

W szary, ponury, jesienny dzień potrzebna mi odporność nie tylko na różne wirusy, które ta pora roku obficiej przynosi, nie wyłączając tego wyjątkowego, który nie chce nas opuścić i jest ciągle groźny. Muszę uważać także na ataki różnymi ofertami, korzyściami, okazjami absolutnie wyjątkowymi. Oszuści udoskonalają swoje metody, sprzedawcy nie tracą czasu. Zawsze są jakieś święta. Sugestywnie kuszą: buty, sukienki, torebki, elegancka bielizna, wszystko potrzebne ci od zaraz! Lubię kupowanie, lubię mieć różne rzeczy, ale coraz częściej pytam siebie, czy rzeczywiście jest mi potrzebne to, co przykuwa wzrok od razu po włączeniu komputera. Jedynie przy książkach nie pojawia mi się ostrzegawcze światełko. Nie przeczytam wszystkiego, co chciałabym, muszę wybierać. Jednak wielu pokusom ulegam.

Odporność

... każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze

Radość

Pozwól mi się napić wody z twojego dzbana

Wrażliwość

Zobaczyłem też, że wszelka praca i każde dobre dzieło wywołują tylko...

Zamyślenie

... jest słońcem i tarczą

Co mam zrobić?

Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę

Nie bójcie się

... nad wiele wróbelków wy zacniejsi jesteście

Nie z tego świata

... chwalcie go na firmamencie jego mocy

Lista książek

poezja księdza Jana Twardowskiego

Co po nas zostaje?

gromadźcie sobie skarby w niebie...

Lato czeka...

z każdej wędrówki wrócisz bogatym
East

Nazwa Szawuot, po hebrajsku „tygodnie”, odnosi się do siedmiu tygodni, jakie należało naliczyć od pierwszego dnia po świątecznym Szabacie paschalnym, 16 nisan, do Święta Żniw, przypadającego nazajutrz po siódmym tygodniu, czyli w dzień pięćdziesiąty. Do tego też nawiązuje chrześcijańska nazwa Pięćdziesiątnicy, wyliczanej na podobnej zasadzie, tyle że wedle innej formuły, przyjętej w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej.

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

Będziesz obchodzić (...) Święto Żniw

Spór o Jerozolimę

prawo do sprawiedliwej obrony życia

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)

ks. Nehemiasza 3:14

Uzdrowienie w Betezda

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (6)

Oskarżona o cudzołóstwo

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (5)

Zakończenie Ew. Marka, 1 List i Objawienie Ap. Jana

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (4)

1 List do Koryntian 15:51

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (3)

1 List do Tymoteusza 3:16

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (2)

O autorze Kohelecie

(24) Księga Koheleta 12:9-14

Starość nie radość

(23) Księga Koheleta 12:1-8
North

Droga Patriarchów lub Ścieżka Patriarchów (hebr. Derech haʾAvot – dosł. Droga Ojców) to starożytna trasa północ-południe przecinająca Ziemię Izraela. Nazwa ta jest używana przez biblistów ze względu na wzmianki w historiach biblijnych, że była ona często przemierzana przez Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nazywana jest również Drogą Wzgórz lub Drogą Grzbietową, ponieważ biegnie wzdłuż linii grzbietu wododziałowego Gór Samaryjskich i Judzkich. Trasa prowadzi od Megiddo i Chasor na południe do Beer Szewy przez Sychem, Betel, Jerozolimę, Efrata i Hebron.

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich

Israel Heute, kwiecień 2021

500. rocznica Reformacji

365 Tage Reformation, Deutsche Bibelgesellschaft 2017

Nie tylko Maria

Komentarz Marcina Lutra

Pieśń Izajasza o winnicy

Wykucie prasy (część 4/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Zbudowanie wieży (część 3/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Przekopanie i oczyszczenie z kamieni (część 2/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Winnica na pagórku urodzajnym (część 1/4)

Kadzidło w przybytku

co to jest onycha?
West

© | ePatmos.pl