Pieśń Mojżesza i Baranka

(120) czyli oratorium na uroczystą inaugurację świątyni

10 luty 2017

Pieśń Mojżesza i Baranka

Autor:
Daniel Kaleta

A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc...Obj. 15:3‑4.

Wielkie i godne podziwu są dzieła twoje,
      O, Panie Boże, o wszechmogący!
W sprawiedliwości i prawdzie są drogi twoje,
      O, królu wieków!

Któżby się ciebie nie bał, o Panie!
      Imienia twego nie wielbił?
            Gdyżeś sam Święty!

Gdyż wszystkie narody przyjdą
      i kłaniać się będą przed tobą,
Że sprawiedliwe sądy
      przed tobą się okazały.

Dwie zwrotki i refren. Pierwsza o Bogu wszechmocnym, wspaniałym i godnym podziwu Królu wieków*, wytyczającym drogi w sprawiedliwości i prawdzie. Druga o narodach, które przybędą, by Go wielbić, gdy objawią się przed Nim sprawiedliwe skutki Jego działań. I refren: Któżby nie żywił szacunku dla takiego Władcy i nie wielbił Jego imienia.

* Niektóre późniejsze rękopisy mają „narodów” lub „świętych”, ale najstarsza wersja „król wieków” najpiękniej  nawiązuje do hebrajskiego pierwowzoru powtarzającego się w wielu modlitwach – Melech HaOlam.
 

W refrenie wyróżnione zostało kluczowe zdanie: Sam Bóg jest święty – nie jest On jedyną świętością, ale najwyższą, najwspanialszą, wzorcową, docelową i niedoścignioną. Któż jest święty, jeśli nie Bóg? On sam! Jemu niech będzie chwała na wieki! Hallelu-JaH!

(por. Psalm 98:1‑9 i Psalm 85:10‑14)

PS. Nie wiem, czy pieśń na poświęcenie niebiańskiej świątyni mogłaby zostać wykonana po angielsku i czy emocjonalna muzyka worship znalazłaby uznanie u przewodników anielskich zastępów, ale gdyby tak, to chętnie zaprosiłbym na tę okoliczność Brooklyn Tabernacle Choir z utworem „Song of Moses”.


W następnym odcinku: Poświęcenie świątyni – czyli otwarcie namiotu świadectwa w niebie


Cykl: Spacery z Janem po wyspie Patmos - spis wszystkich odcinków


 

Podobne tamatycznie© | ePatmos.pl